ශ්‍රී ලාංකේය සරල ගීතයෙන් පිළිබිඹු වන සමාජ ස්ථරායනය (60 - 70 දශකයේ නිර්මාණය වු ගීත ඇසුරින් (Unpublished master's thesis)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account