ශ්‍රී ලාංකේය ආදිවාසී ජනතාවගේ නවීකරණ ක්‍රියාවලිය (දඹාන ගම්මානය ආශ්‍රයෙනි) (Unpublished master's thesis)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account