ශ්‍රී ලාංකේය මානවවංශ සංගීත අධ්‍යයනය සදහා නූතන සංගීත විද්‍යාත්මක විධික්‍රම භාවිතය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් (Unpublished master's thesis). University of Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account